Jag är författare, pr-konsult
och skribent. Jag föreläser,
modererar, skriver och talar.
Jag är utbildad journalist och
retoriker.